Taksering

 • Boligsalgsrapporter
 • Landbrukstakst
 • Skadetakst
 • Næringstakst
 • Naturskadetakst
 • Verditakst
 • Bolig, fritid, tomt og næring
 • Skjønn
 
 • Tilstandsanalyser og rapporter
 • Løsøretakst
 • Energimerking av leiligheter og boliger
 • Uavhengig kontroll våtrom og lufttetthet
 • Byggelånskontroll / fremdriftskontroll
 • Overtakelser / ferdigbefaringer
 • Fagkyndig ved tvist/rettssaker

Prisliste

Alle priser er inkludert merverdiavgift.
 1. Tilstandsrapport for boliger(inntil 300 m2)
  inkl. arealberegning og enkel energiattest
  kr 8 900,-
 2. BSR2(NS3600) for boliger(inntil 300 m2)
  ink.l arealberegning
  kr 10 900,-
 3. BSR2 for leiligheter inkl arealberegning,
  eksl. fellesareal
  kr 7 100,-
 4. Landbrukstakst(inkl våningshus, kårbolig,
  1 driftsbygning, 1 redskapsbod)
  kr 9 900,-
 5. Våtromstest(2014) inkl arealmåling
  kr 4 500,-
 6. Verditakst for bolig og leilighet
  kr 5 700,-
 7. Timepris 2016: kr 1 070,- inkl. mva.
 8. Oppdrag innen 10 km fra vårt kontor er inkl.
  Øvrige oppdrag faktureres med kr  5,- pr. km
  og kjøretid etter oppgitt timepris.
 

Tilvalg:

 1. Verdivurdering for tilstandsrapport og BSR 2
  kr 1 100,-
 2. Tillegg for ekstra boenhet
  kr 1 500,-
 3. Enkel planskisse
  kr 500,-
 4. Hulltaking under terreng og våtrom,
  pr. stk  kr 350,-
 5. Forenklet vurdering av elektrisk anlegg
  kr 1 100,-
 6. Forenklet vurdering av branntekniske forhold
  kr 1 100,-
 7. Energiattest avansert, pr. bebygd bygning
  kr 1 100,-

Ingen tillegg for krypkjellere og spesialrom for bolig

 

 1. Bestilling av meglerpakker gir ingen påslag
 2. Større boliger og hytter/fritidsbolig etter avtale
 3. Øvrig bistand honoreres etter medgått tid
 4. Timepris 2016: kr 1 070,- inkl. mva.
 5. Oppdrag innen 10 km fra vårt kontor er inkl.
Øvrige oppdrag faktureres med kr 5,- pr. km og kjøretid etter oppgitt timepris.

Om oss

TOTALTAKST TRØNDELAG

er et takseringsfirma som Stig Austli står bak. Kontoret ligger på brygga i Steinkjer. Stig er utdannet murmester/takstmann, og har skadetaksering, naturskadetaksering, våtromstester, 3.-partskontroller, byggelånskontroller, reklamasjonstakster og bistand til overtakelse av nybygg eller tilbygg, og foretar landbrukstaksering, verditaksering, lager tilstandsrapporter og vedlikeholdsplaner i tillegg til uavhengige kontroller og inneklimakontroller. Vi er takstingeniører og har gjort flere skadetakseringer fra blant andre Gjensidige, IF, Sparebank1 Skadeforsikring, Storebrand, KLP og bolig- og fritidshustakseringer. Som firmanavnet tilsier, satser vi på nedslagsområdet Trøndelag. I tillegg gjør vi også en del jobber i Fosen. Vi er tilsluttet NITO Takst, en egen organisasjon for takstmenn tilsluttet Norges ingeniør- og teknologorganisasjon. Minstekravet for medlemskap her er at de har byggteknisk ingeniørutdannelse og/eller mesterbrev. Det betyr forpliktetelser til å følge instrukser og etiske regler.
 

AUTORISASJONER:

 • Tilstandsanalyse/Boligsalgsrapport
 • Landbrukstakst
 • Naturskade
 • Skade og reklamasjon -Sertifisert In4mo
 • Løsøretakst
 • Takst, bolig - fritidseiendom - tomt - mindre næringseiendommer
 • Energimerking av boliger
 • Byggelånoppfølging
 • 3 partskontroll
Ta gjerne kontakt om vi kan stå til tjeneste.

Kontakt oss

Stig Austli
Takstingeniør NITO
479 20 807
stig@totaltakst.as


Adresse

TotalTakst Trøndelag AS
Brugata 2
7715 Steinkjer